وقف عشق

توانگرادل درویش خود بدست آور -که مخزن زر وگنج درم نخواهد ماند

درباره قرآن

مهم ترين و اساسي ترين مورد در قرائت صحيح آموزش تجويد مي باشد

آيات حکيمانه قرآن راجع به پنج مطلب مي باشد.

4 سوره از قرآن مجيد داراي سجده واجب مي باشند.

3 سوره از سوره هاي قرآن مجيد با « الحمدالله » شروع مي شود.

در 7 سوره از قرآن کريم،اسرار خلقت آدم است.

کلمه « اسم » در قرآن 19 بار تکرار شده است.

سوره بقره 86 آيه بيشتر از سوره آل عمران دارد.

خواندن سوره قدر در حال وضو گرفتن مستحب است.

واژه « زقوم » 3 بار در قرآن کريم آمده است.

آيه 31 از سوره نور در مورد « توبه » آمده است.

تنها ماهي که در قرآن آمده است،« رمضان » است.

کلمه « شهر » 12 بار در قرآن کريم،تکرار شده است.

آيه 33 از سوره احزاب به آيه « تطهير » معروف است.

در آيه از سوره لقمان امده است که :« زشت ترين صداها صداي خران است»

آيات 11تا12 از سوره حجرات به گناهان « مسخره کردن_ عيب جويي_دادن لقبهاي زشت به يکديگر_بدگماني_غيبت » اشاره نموده است.

در آيه 29 از سوره فرقان « خوار کردن انسان توسط شيطان » آمده است.

سوره توبه با « بسم الله » آغاز نمي شود.

نام « سليمان (ع) » 17 بار در قرآن ذکر شده است.

5 تا از سوره هاي قران کريم با « قل » شروع مي شود.

نام « حضرت يوسف(ع) » 37 بار در قرآن آمده است.

11 آيه از آيات قرآن کريم سجده مستحبي دارد.

« غفور رحيم » 63 بار در قرآن کريم ذکر شده است.

سوره بقره اولين سوره سري ميادين قرآن است.

تعداد کسره هاي به کار رفته در قرآن کريم برابر است با 39586.

سوره صف از سوره هاي قرآن مجيد به « الحواريون،عيسي » معروف است.

اولين سوره نازله مربوط به شراب سوره بقره،آيه 219 است.

کلمه « اَنَّ » در قرآن کريم 360 بار به کار رفته است.

کلمه « بقره » 4 بار در قرآن کريم به کار رفته است.

آيه 159 بقره به آيه کتمان معروف است.

آيه 180 بقره به آيه وصيت معروف است.

طبق فرموده رسول اکرم (ص) بهترين سوره اي که خداوند در کتابش نازل فرموده حمد است.

نام يکي از جنگهاي صدر اسلام را که در سوره توبه وارد شده است حنين است.

آيه 35 از سوره نساء درباره حل اختلافات زن و شوهر است.

سوره بقره به « فسطاط القرآن » معروف است.

تعداد آياتي که درباره « تورات » است 1025تا مي باشد.

آيه 5 از سوره بقره دعايي است.

نام « يحيي (ع) » در قرآن 5 بار تکرار شده است.

قرآن کتاب هدايت است.

نام حضرت « داوود (ع) » در قرآن کريم،16 بار آمده است.

تعداد حرف هاي سوره بقره 25500تا است.

سوره حج نام يکي از فروع دين مي باشد.

آيه 174 سوره بقره درباره حضرت علي (ع) مي باشد.

332 بار کلمه « قل » در قرآن مجيد تکرار شده است.

کلمه « امام » به صورت مفرد و جمع،12 بار در قرآن کريم تکرار شده است.

در قرآن کريم 58 بار کلمه « قرآن » به کار رفته است.

تعداد سوره های مدنی برابر است با 28.

4 سوره از سوره های قرآن مجید با « انا » شروع می شود.

نام مبارک « زکریا » 7 بار در قرآن تکرار شده است.

سوره بقره رکن قرآن است.

کلمه « قال » 529 بار در قرآن مجید بکار رفته است.

سوره آل عمران دارای 200 آیه می باشد.

 بزرگترین کلمه در قرآن کریم در سوره حجر و آیه 22 واقع شده است.

سوره یس به « ریحانةُ القرآن » معروف است.

سوره تحریم دارای 12 آیه می باشد که برابر با تعداد امامان معصوم ما است.

سوره توحید نام یکی از اصول دین می باشد.

کلمه « صبر » در قرآن 103 بار در تکرار شده است.

سوره حمد از سوره های قرآن به « ام القرآن » معروف است.

تعداد کسره هایی که در قرآن مجید به کار رفته است برابر است با 39586تا.

سوره های طلاق، تحریم و احراب با « یا ایها النبی » شروع می شوند.

اسم « الیاس (ع) » 2 بار در قرآن تکرار شده است.

اسامی پیامبران الهی 518 بار در قرآن تکرار شده است.

کلمه « عاد » 24 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

110 آیه از آیات قرآن کریم در مورد « بنی اسرائیل » نازل شده است.

کلمه « الارض » 451 بار در قرآن مجید،ذکر شده است.

اولین سوره ای که دارای حروف مقطعه است،بقره است.

در سوره مبارکه بقره نام جالوت حکمران متکبر بنی اسرائیل آمده است.

مهمترین نوع امامت از دیدگاه قرآن،عبارتست از حکومت و قضاوت.

ناس و فلق هر دو سوره دعائی هستند.

نام « حضرت هود (ع) » 7بار در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه « جحیم » 26 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه وسط قرآن کریم در سوره کهف واقع شده است.

شعار نخستین قرآن کریم « لا اله الا الله » می باشد.

سوره نمل از سوره های قرآن مجید دارای دو « بسم الله ... » می باشد.

سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن و همچنین اولین سوره ای می باشد که در مدینه نازل شده است.

نام حضرت « نوح (ع) » 43 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

سوره فاطر از سوره های قرآن کریم،به « الملائکه » شهرت دارد.

تعداد آیات قرآن کریم : 6236

هر جزء قرآن به 4 حزب تقسیم می شود.

سوره توحید از سوره های قرآن کریم،به شناسنامه خداوند،معروف است.

آیه 36 از سوره نمل،از زبان حضرت سلیمان (ع) می باشد.

نام 15 سوره از سوره های قرآن کریم،با حرف « میم » شروع می شود.

نام 6 سوره از سوره های قرآن کریم به نام پیامبران است.

نام مبارک پیامبر (ص)،5 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

در سوره مجادله،در تمام آیاتش کلمه « الله » آمده است.

هنگام نزول سوره انعام هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کرده اند.

داستان حضرت یوسف (ع)،از ذاستان های مهم و طولانی قرآن کریم می باشد.

قرآن کریم می فرماید علم خداوند متعال کامل ترین علم هاست.

خداوند در سوره مطفّفین کم فروشان را سرزنش کرده است.

داستان قوم عاد در سوره شعرا از سوره های قرآن مجید آمده است.

نام 14 سوره از سوره های قرآن مجید با حرف « الف » شروع می شود.

لفظ جلاله « الله » در قرآن کریم،2699 بار به کار رفته است.

سوره شمس از سوره های قرآن کریم،به « صالح » شهرت دارد.

طولانی ترین سوره قرآن بقره نام دارد.

سوره الرحمن به « عروس قرآن » مشهور است.

لفظ « ابلیس » 11 بار در قرآن آمده است.

واژه « شکر » 75 بار در قران آمده است.

کوتاه ترین سوره قرآن کوثر نام دارد که در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.

کلمه « انجیل » 12 بار در قرآن آمده است.

نام مبارک « اسحاق (ع) » 17 بار در قرآن آمده است.

تعداد « نقطه های » بکار رفته در قرآن کریم،برابر است با 1.015.030تا.

سوره های نمل، شعرا و قصص به « طواسین » معروف هستند.

آیه « قل هو الله احد » بیانگر توحید ذاتی می باشد.

کاربرد کلمه « عذاب » در قرآن کریم،264 مرتبه وارد شده است.

826 آیه در مورد دین بحث می کند.

نام حضرت « یعقوب (ع) » 16 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

کلمه « خیانت » 16 بار در قرآن،ذکر شده است.

با توجه به سوره واقعه،مردم در روز قیامت به 3 دسته تقسیم می شوند.

خدای بزرگ در قرآن کریم نتیجه روی گردانی از دعا را دخول در آتش دانسته است.

قرآن ناطق به امامان معصوم می گویند.

قرآن کریم،خوردن مال یتیم را به خوردن آش تشبیه کرده است.

کلمه « ایوب (ع) » 4 بار در قرآن تکرار شده است.

کلمه « رحمن » 57 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

405 آیه از آیات قرآن کریم،در مورد « حضرت محمد (ص) » بحث می کند.

کلمه « الی » 737 بار در قرآن کریم به کار رفته است.

در سوره توحید از سوره های قرآن کریم فقط یک بار کسره به کار رفته است.

تلاوت سوره حمد در نماز میت واجب نیست.

کاربرد کلمه « هذا » در قرآن کریم 221 مرتبه می باشد.

قرآن کریم قمر(ماه) را به « کالعرجون القدیم » تشبیه می کند.

آیه « ...و اصطفک علی نساء العالمین » در مورد حضرت مریم (ع) می باشد.

کاربرد کلمه « حق » در قرآن کریم 227 بار است.

تعداد حرف های سوره بقره،برابر است با 25.500.

تعداد فتحه به کار رفته در قرآن مجید برابر است با 93.243.

واژه « نفع » و « فساد » هر کدام در قرآن مجید 50 بار ذکر شده است.

کلمه های « دنیا » و « آخرت » هر دو در قرآن کریم 115 بار ذکر شده است

عظیم ترین آیه قرآن ؟  آیة الکرسی

عدالت آمیزترین آیه قرآن ؟  ان الله یأمربالعدل والأحسان

بهترین قصه قرآن ؟ قصه حضرت یوسف

سوره ای که فضیلت قرائتش 12 برابر قرآن است ؟  سوره یاسین

عروس قرآن ؟  سوره الرحمن

قلب قرآن ؟  سوره یاسین

 ریحانه قرآن ؟  سوره یاسین

مادر قرآن ؟  سوره حمد

سوره حجاب ؟  سوره نور

سوره پیامبران ؟  سوره بروج

 سوره امام علی (ع) ؟  سوره واقعه

سوره امام حسین (ع) ؟  سوره فجر

آیه استرجاع ؟  انا لله و انا الیه راجعون آیه 156 سوره بقره

 آیه حجاب ؟ قل للمومنین یغضوا...... آیه 30 سوره نور

 آیه چشم زخم ؟  و ان یکادالذین کفروا...... آیه 51 سوره قلم

آیه تحدی ؟  قل لئن اجتمعت الانس......... آیه 88 سوره اسراء

آیه مباهله ؟  فمن حاجک فیه من بعد ....... آیه 61 سوره آل عمران

قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله الرحمن الرحیم ؟ 114 بسم الله الرحمن الرحیم

 قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله ؟ 115 بسم الله

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره ؟ 114 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره مکی ؟ 86 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند آیه ؟ 6236 آیه ( بفرموده امام علی (ع) )

قرآن مجید مشتمل بر چند حزب ؟ 120 حزب

قرآن مجید مشتمل بر چند کلمه ؟ 77437 کلمه

قرآن مجید مشتمل بر چند حرف ؟ 323671 حرف

قرآن مجید مشتمل بر چند رکوع ؟ حدود 1000 رکوع

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره با حروف مقطعه ؟ 29 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند حرف نورانی ؟ 14 حرف (صراط علی حق نمسکه)

بزرگترین سوره قرآن ؟ سوره بقره

بزرگترین آیه قرآن ؟  آیه 282 سوره بقره

 بزرگترین کلمه قرآن ؟ فأسقیناکموه (سوره حجرآیه 22)

کوچکترین سوره قرآن ؟ سوره کوثر

 کوچکترین آیه قرآن ؟  آیه مدهامتان ( سوره الرحمن آیه 64)

 کوچکترین کلمه قرآن ؟ ق ، ص

 کلمه وسط قرآن ؟ والیتلطف ( سوره کهف آیه 19)

اولین سوره قرآن مجید ؟ سوره حمد

اولین سوره نازل شده ؟ سوره علق

 اولین آیه نازل شده ؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق

آخرین سوره قرآن مجید ؟ سوره ناس

 آخرین سوره نازل شده در میانه راه مکه به مدینه ؟ سوره مطففین

آخرین سوره نازل شده ؟ سوره نصر

 آخرین آیه نازل شده ؟ الیوم أکملت لکم دینکم( سوره مائده آیه 3 )

سوره های معوذتین ؟ سوره ناس و فلق

سوره های زهروان ؟ سوره های بقره و آل عمران

سوره های قرنتین ؟ سوره های انفال و توبه

سوره های سبع الطوال ؟ هفت سوره بلند قرآن

سوره های مسبحات ؟ سوره هایی که با سبح یا یسبح شروع می شوند. 1- اسراء 2- حدید 3- حشر 4- صف 5- جمعه 6- تغابن 7- اعلی

سوره های حوامیم ؟ هفت سوره از سوره 40 تا 46 قرآن مجید

سوره های چهار قل ؟ سوره های کافرون ، توحید ، فلق، ناس

 سوره های طواسین ؟ سوره های شعراء ، نمل ، قصص

سوره های بساتین ؟ سوره هایی که با { الف .لام .میم .را } آغاز میشوند.

سوره معروف به دبابیج ؟ سوره آل عمران

سوره معروف به عقود ؟ سوره مائده

سوره معروف به بدر ؟ سوره انفال

سوره معروف به برائت ؟ سوره توبه

سوره معروف به هل اتی ؟ سوره دهر

سوره معروف به بنی اسرائیل ؟ سوره اسراء

سوره معروف به کلیم ؟ سوره طه

سوره معروف به جامعه ؟ سوره شعراء

سوره معروف به سلیمان ؟ سوره نمل

 سوره معروف به مضاجع ؟ سوره سجده

 سوره معروف به ملائکه ؟ سوره فاطر

سوره معروف به غرف ؟ سوره زمر

سوره معروف به غافر ؟ سوره مومن

سوره معروف به مصابیح ؟ سوره فصلت

سوره معروف به شریعت ؟ سوره جاثیه

سوره معروف به قتال ؟ سوره محمد

باتشكر از آقاي صفدريان

+ نوشته شده در  26 Sep 2009ساعت 4:52  توسط همیار خیر  |