وقف عشق

توانگرادل درویش خود بدست آور -که مخزن زر وگنج درم نخواهد ماند

اهمیت وجایگاه آموزش فنی حرفه ای

 
+ نوشته شده در  9 May 2009ساعت 2:4  توسط همیار خیر  |