وقف عشق

توانگرادل درویش خود بدست آور -که مخزن زر وگنج درم نخواهد ماند

درباره قرآن

مهم ترين و اساسي ترين مورد در قرائت صحيح آموزش تجويد مي باشد

آيات حکيمانه قرآن راجع به پنج مطلب مي باشد.

4 سوره از قرآن مجيد داراي سجده واجب مي باشند.

3 سوره از سوره هاي قرآن مجيد با « الحمدالله » شروع مي شود.

در 7 سوره از قرآن کريم،اسرار خلقت آدم است.

کلمه « اسم » در قرآن 19 بار تکرار شده است.

سوره بقره 86 آيه بيشتر از سوره آل عمران دارد.

خواندن سوره قدر در حال وضو گرفتن مستحب است.

واژه « زقوم » 3 بار در قرآن کريم آمده است.

آيه 31 از سوره نور در مورد « توبه » آمده است.

تنها ماهي که در قرآن آمده است،« رمضان » است.

کلمه « شهر » 12 بار در قرآن کريم،تکرار شده است.

آيه 33 از سوره احزاب به آيه « تطهير » معروف است.

در آيه از سوره لقمان امده است که :« زشت ترين صداها صداي خران است»

آيات 11تا12 از سوره حجرات به گناهان « مسخره کردن_ عيب جويي_دادن لقبهاي زشت به يکديگر_بدگماني_غيبت » اشاره نموده است.

در آيه 29 از سوره فرقان « خوار کردن انسان توسط شيطان » آمده است.

سوره توبه با « بسم الله » آغاز نمي شود.

نام « سليمان (ع) » 17 بار در قرآن ذکر شده است.

5 تا از سوره هاي قران کريم با « قل » شروع مي شود.

نام « حضرت يوسف(ع) » 37 بار در قرآن آمده است.

11 آيه از آيات قرآن کريم سجده مستحبي دارد.

« غفور رحيم » 63 بار در قرآن کريم ذکر شده است.

سوره بقره اولين سوره سري ميادين قرآن است.

تعداد کسره هاي به کار رفته در قرآن کريم برابر است با 39586.

سوره صف از سوره هاي قرآن مجيد به « الحواريون،عيسي » معروف است.

اولين سوره نازله مربوط به شراب سوره بقره،آيه 219 است.

کلمه « اَنَّ » در قرآن کريم 360 بار به کار رفته است.

کلمه « بقره » 4 بار در قرآن کريم به کار رفته است.

آيه 159 بقره به آيه کتمان معروف است.

آيه 180 بقره به آيه وصيت معروف است.

طبق فرموده رسول اکرم (ص) بهترين سوره اي که خداوند در کتابش نازل فرموده حمد است.

نام يکي از جنگهاي صدر اسلام را که در سوره توبه وارد شده است حنين است.

آيه 35 از سوره نساء درباره حل اختلافات زن و شوهر است.

سوره بقره به « فسطاط القرآن » معروف است.

تعداد آياتي که درباره « تورات » است 1025تا مي باشد.

آيه 5 از سوره بقره دعايي است.

نام « يحيي (ع) » در قرآن 5 بار تکرار شده است.

قرآن کتاب هدايت است.

نام حضرت « داوود (ع) » در قرآن کريم،16 بار آمده است.

تعداد حرف هاي سوره بقره 25500تا است.

سوره حج نام يکي از فروع دين مي باشد.

آيه 174 سوره بقره درباره حضرت علي (ع) مي باشد.

332 بار کلمه « قل » در قرآن مجيد تکرار شده است.

کلمه « امام » به صورت مفرد و جمع،12 بار در قرآن کريم تکرار شده است.

در قرآن کريم 58 بار کلمه « قرآن » به کار رفته است.

تعداد سوره های مدنی برابر است با 28.

4 سوره از سوره های قرآن مجید با « انا » شروع می شود.

نام مبارک « زکریا » 7 بار در قرآن تکرار شده است.

سوره بقره رکن قرآن است.

کلمه « قال » 529 بار در قرآن مجید بکار رفته است.

سوره آل عمران دارای 200 آیه می باشد.

 بزرگترین کلمه در قرآن کریم در سوره حجر و آیه 22 واقع شده است.

سوره یس به « ریحانةُ القرآن » معروف است.

سوره تحریم دارای 12 آیه می باشد که برابر با تعداد امامان معصوم ما است.

سوره توحید نام یکی از اصول دین می باشد.

کلمه « صبر » در قرآن 103 بار در تکرار شده است.

سوره حمد از سوره های قرآن به « ام القرآن » معروف است.

تعداد کسره هایی که در قرآن مجید به کار رفته است برابر است با 39586تا.

سوره های طلاق، تحریم و احراب با « یا ایها النبی » شروع می شوند.

اسم « الیاس (ع) » 2 بار در قرآن تکرار شده است.

اسامی پیامبران الهی 518 بار در قرآن تکرار شده است.

کلمه « عاد » 24 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

110 آیه از آیات قرآن کریم در مورد « بنی اسرائیل » نازل شده است.

کلمه « الارض » 451 بار در قرآن مجید،ذکر شده است.

اولین سوره ای که دارای حروف مقطعه است،بقره است.

در سوره مبارکه بقره نام جالوت حکمران متکبر بنی اسرائیل آمده است.

مهمترین نوع امامت از دیدگاه قرآن،عبارتست از حکومت و قضاوت.

ناس و فلق هر دو سوره دعائی هستند.

نام « حضرت هود (ع) » 7بار در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه « جحیم » 26 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

کلمه وسط قرآن کریم در سوره کهف واقع شده است.

شعار نخستین قرآن کریم « لا اله الا الله » می باشد.

سوره نمل از سوره های قرآن مجید دارای دو « بسم الله ... » می باشد.

سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن و همچنین اولین سوره ای می باشد که در مدینه نازل شده است.

نام حضرت « نوح (ع) » 43 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

سوره فاطر از سوره های قرآن کریم،به « الملائکه » شهرت دارد.

تعداد آیات قرآن کریم : 6236

هر جزء قرآن به 4 حزب تقسیم می شود.

سوره توحید از سوره های قرآن کریم،به شناسنامه خداوند،معروف است.

آیه 36 از سوره نمل،از زبان حضرت سلیمان (ع) می باشد.

نام 15 سوره از سوره های قرآن کریم،با حرف « میم » شروع می شود.

نام 6 سوره از سوره های قرآن کریم به نام پیامبران است.

نام مبارک پیامبر (ص)،5 بار در قرآن کریم ذکر شده است.

در سوره مجادله،در تمام آیاتش کلمه « الله » آمده است.

هنگام نزول سوره انعام هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کرده اند.

داستان حضرت یوسف (ع)،از ذاستان های مهم و طولانی قرآن کریم می باشد.

قرآن کریم می فرماید علم خداوند متعال کامل ترین علم هاست.

خداوند در سوره مطفّفین کم فروشان را سرزنش کرده است.

داستان قوم عاد در سوره شعرا از سوره های قرآن مجید آمده است.

نام 14 سوره از سوره های قرآن مجید با حرف « الف » شروع می شود.

لفظ جلاله « الله » در قرآن کریم،2699 بار به کار رفته است.

سوره شمس از سوره های قرآن کریم،به « صالح » شهرت دارد.

طولانی ترین سوره قرآن بقره نام دارد.

سوره الرحمن به « عروس قرآن » مشهور است.

لفظ « ابلیس » 11 بار در قرآن آمده است.

واژه « شکر » 75 بار در قران آمده است.

کوتاه ترین سوره قرآن کوثر نام دارد که در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.

کلمه « انجیل » 12 بار در قرآن آمده است.

نام مبارک « اسحاق (ع) » 17 بار در قرآن آمده است.

تعداد « نقطه های » بکار رفته در قرآن کریم،برابر است با 1.015.030تا.

سوره های نمل، شعرا و قصص به « طواسین » معروف هستند.

آیه « قل هو الله احد » بیانگر توحید ذاتی می باشد.

کاربرد کلمه « عذاب » در قرآن کریم،264 مرتبه وارد شده است.

826 آیه در مورد دین بحث می کند.

نام حضرت « یعقوب (ع) » 16 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

کلمه « خیانت » 16 بار در قرآن،ذکر شده است.

با توجه به سوره واقعه،مردم در روز قیامت به 3 دسته تقسیم می شوند.

خدای بزرگ در قرآن کریم نتیجه روی گردانی از دعا را دخول در آتش دانسته است.

قرآن ناطق به امامان معصوم می گویند.

قرآن کریم،خوردن مال یتیم را به خوردن آش تشبیه کرده است.

کلمه « ایوب (ع) » 4 بار در قرآن تکرار شده است.

کلمه « رحمن » 57 بار در قرآن کریم،ذکر شده است.

405 آیه از آیات قرآن کریم،در مورد « حضرت محمد (ص) » بحث می کند.

کلمه « الی » 737 بار در قرآن کریم به کار رفته است.

در سوره توحید از سوره های قرآن کریم فقط یک بار کسره به کار رفته است.

تلاوت سوره حمد در نماز میت واجب نیست.

کاربرد کلمه « هذا » در قرآن کریم 221 مرتبه می باشد.

قرآن کریم قمر(ماه) را به « کالعرجون القدیم » تشبیه می کند.

آیه « ...و اصطفک علی نساء العالمین » در مورد حضرت مریم (ع) می باشد.

کاربرد کلمه « حق » در قرآن کریم 227 بار است.

تعداد حرف های سوره بقره،برابر است با 25.500.

تعداد فتحه به کار رفته در قرآن مجید برابر است با 93.243.

واژه « نفع » و « فساد » هر کدام در قرآن مجید 50 بار ذکر شده است.

کلمه های « دنیا » و « آخرت » هر دو در قرآن کریم 115 بار ذکر شده است

عظیم ترین آیه قرآن ؟  آیة الکرسی

عدالت آمیزترین آیه قرآن ؟  ان الله یأمربالعدل والأحسان

بهترین قصه قرآن ؟ قصه حضرت یوسف

سوره ای که فضیلت قرائتش 12 برابر قرآن است ؟  سوره یاسین

عروس قرآن ؟  سوره الرحمن

قلب قرآن ؟  سوره یاسین

 ریحانه قرآن ؟  سوره یاسین

مادر قرآن ؟  سوره حمد

سوره حجاب ؟  سوره نور

سوره پیامبران ؟  سوره بروج

 سوره امام علی (ع) ؟  سوره واقعه

سوره امام حسین (ع) ؟  سوره فجر

آیه استرجاع ؟  انا لله و انا الیه راجعون آیه 156 سوره بقره

 آیه حجاب ؟ قل للمومنین یغضوا...... آیه 30 سوره نور

 آیه چشم زخم ؟  و ان یکادالذین کفروا...... آیه 51 سوره قلم

آیه تحدی ؟  قل لئن اجتمعت الانس......... آیه 88 سوره اسراء

آیه مباهله ؟  فمن حاجک فیه من بعد ....... آیه 61 سوره آل عمران

قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله الرحمن الرحیم ؟ 114 بسم الله الرحمن الرحیم

 قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله ؟ 115 بسم الله

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره ؟ 114 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره مکی ؟ 86 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند آیه ؟ 6236 آیه ( بفرموده امام علی (ع) )

قرآن مجید مشتمل بر چند حزب ؟ 120 حزب

قرآن مجید مشتمل بر چند کلمه ؟ 77437 کلمه

قرآن مجید مشتمل بر چند حرف ؟ 323671 حرف

قرآن مجید مشتمل بر چند رکوع ؟ حدود 1000 رکوع

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره با حروف مقطعه ؟ 29 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند حرف نورانی ؟ 14 حرف (صراط علی حق نمسکه)

بزرگترین سوره قرآن ؟ سوره بقره

بزرگترین آیه قرآن ؟  آیه 282 سوره بقره

 بزرگترین کلمه قرآن ؟ فأسقیناکموه (سوره حجرآیه 22)

کوچکترین سوره قرآن ؟ سوره کوثر

 کوچکترین آیه قرآن ؟  آیه مدهامتان ( سوره الرحمن آیه 64)

 کوچکترین کلمه قرآن ؟ ق ، ص

 کلمه وسط قرآن ؟ والیتلطف ( سوره کهف آیه 19)

اولین سوره قرآن مجید ؟ سوره حمد

اولین سوره نازل شده ؟ سوره علق

 اولین آیه نازل شده ؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق

آخرین سوره قرآن مجید ؟ سوره ناس

 آخرین سوره نازل شده در میانه راه مکه به مدینه ؟ سوره مطففین

آخرین سوره نازل شده ؟ سوره نصر

 آخرین آیه نازل شده ؟ الیوم أکملت لکم دینکم( سوره مائده آیه 3 )

سوره های معوذتین ؟ سوره ناس و فلق

سوره های زهروان ؟ سوره های بقره و آل عمران

سوره های قرنتین ؟ سوره های انفال و توبه

سوره های سبع الطوال ؟ هفت سوره بلند قرآن

سوره های مسبحات ؟ سوره هایی که با سبح یا یسبح شروع می شوند. 1- اسراء 2- حدید 3- حشر 4- صف 5- جمعه 6- تغابن 7- اعلی

سوره های حوامیم ؟ هفت سوره از سوره 40 تا 46 قرآن مجید

سوره های چهار قل ؟ سوره های کافرون ، توحید ، فلق، ناس

 سوره های طواسین ؟ سوره های شعراء ، نمل ، قصص

سوره های بساتین ؟ سوره هایی که با { الف .لام .میم .را } آغاز میشوند.

سوره معروف به دبابیج ؟ سوره آل عمران

سوره معروف به عقود ؟ سوره مائده

سوره معروف به بدر ؟ سوره انفال

سوره معروف به برائت ؟ سوره توبه

سوره معروف به هل اتی ؟ سوره دهر

سوره معروف به بنی اسرائیل ؟ سوره اسراء

سوره معروف به کلیم ؟ سوره طه

سوره معروف به جامعه ؟ سوره شعراء

سوره معروف به سلیمان ؟ سوره نمل

 سوره معروف به مضاجع ؟ سوره سجده

 سوره معروف به ملائکه ؟ سوره فاطر

سوره معروف به غرف ؟ سوره زمر

سوره معروف به غافر ؟ سوره مومن

سوره معروف به مصابیح ؟ سوره فصلت

سوره معروف به شریعت ؟ سوره جاثیه

سوره معروف به قتال ؟ سوره محمد

باتشكر از آقاي صفدريان

+ نوشته شده در  26 Sep 2009ساعت 4:52  توسط همیار خیر  | 

هتل مردان


هتل معروف، فوق مدرن و پنج ستاره "مردان" در ۲۳ می ۲۰۰۹ در ساحل کندو (Kundu) در آنتالیای ترکیه افتتاح شد (مردان

هتل معروف، فوق مدرن و پنج ستاره "مردان" در ۲۳ می ۲۰۰۹ در ساحل کندو (Kundu) در آنتالیای ترکیه افتتاح شد (مردان شد (مردان نام ترکی است و ربطی به جنس مذکر ندارد! توضیح مدیر سایت). در مراسم آغاز به کار و افتتاح این هتل معروفترین چهره های هنر معاصر دنیا از جمله ستارگان سینما و موسیقی حضور داشتند. ارطغرل گؤنای وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در مراسم افتتاح این هتل بی مانند حضور یافتند. همچنین شارون استون، ریچارد گر، ماریا کری، مونیکا بلوچی، پاریس هیلتون، سیل هنری و تام جونز از جمله بازیگران، خوانندگان و مدلهای معروف دنیا هستند در مراسم افتتاح هتل فوق مدرن مردان (Mardan Hotel) شرکت کردند.

این هتل که از مدرنترین هتل های موجود در دنیا می باشد با هزینه ای بالغ بر 1.4 میلیارد دلار احداث شده است. هتل فوق مدرن مردان در محوطه ای به مساحت ۱۸۰ هزار متر مربع ساخته شده است. بنای هتل از استانبول الهام گرفته شده است. در هتل مردان یک استخر عظیم ۱٦ هزار متر مربعی موجود است.

این هتل دارای ۲۷۱ اتاق استاندارد، ٦۲ اتاق بسیار بزرگ، 16 سوئیت سلطنتی با الهام گیری از کاخ دلماباغچه، ۳۸ حمام ترکی، ٤۱ اتاق دوبلکس، ۸۲ جونیور سوئیت، ٤ آپارتمان شاهنشاهی، دو سوئیت 600 مترمربعی با حوضهای ویژه، ٤٤ سوئیت دارای باغچه، 16 رستوران و ۳۲ بار می باشد.

استخر هتل با الهام گیری از تنگه استانبول ساخته شده است و بنا نیز دارای نماهایی از قصر دلما باغچه می باشد. هتل مردان همانند استانبول دارای دو قطعه می باشد که یک حوض وسیع بین آنها قرار دارد. در یک طرف حوض، بناها با الهام از مناطق اورتاکؤی و آرناووت کوی در بخش اروپایی استانبول و در طرف دیگر نیز بناها با الهام از معماری کلاسیک ترکی در بخش آسیایی، ساخته شده اند. در فاصله بین دو طرف نیز رفت و آمد با قایقهای سلطنتی صورت می پذیرد.

هتل مردان با سرمایه گذاری تلمان اسماعیل اف، شهروند آذربایجانی الأصل روسیه ساخته شده است. ترکیه یکی از جذابترین کشورهای دنیا برای گردشگری است و مسئولان کشور نیز زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های توریستی را فراهم کرده و امنیت سرمایه آنها را تضمین می کنند. ترکیه در سال گذشته پذیرای 26 میلیون توریست خارجی بوده است
+ نوشته شده در  26 Sep 2009ساعت 4:42  توسط همیار خیر  | 

آيا مي دانستيد

آیا میدانستید که اگر جمعیت چین به شكل یك صف از مقابل شما راه بروند، این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ‌وقت تمام نخواهد شد ؟

آیا میدانستید که خطوط هوایی آمریكا با كم كردن فقط یك زیتون از سالاد هر مسافر در سال 1987 توانست 40000$ صرفه‌جویی كند ؟

آیا میدانستید که سالانه ۵۰۰ فیلم در امریكا و ۷۰۰ فیلم در هند ساخته میشود ؟

آیا میدانستید که فیلها قادرند روزانه ۶۰ گالن آب و ۲۵۰ كیلوگرم یونجه مصرف كنند ؟

آیا میدانستید که كانگوروها قادرند ۳ متر به بالا و ۸ متر به جلو بپرند ؟

آیا میدانستید که بزرگترین مجسمه بودا در چین قرار دارد که بلندای آن ۴۱۶ و پهنای آن ۶۸ متر میباشد ؟

آیا میدانستید که عطسه یك شخص بیمار ۵ هزار قطره ریز که حاوی ویروس است در فضا پخش میکند ؟

آیا میدانستید که پیاز بعلت داشتن انسولین و اینولین برای مبتلای به مرض قند مفید است ؟

آیا میدانستید که اصلاح صورت را اسکندر مد کرد؟ بطوری که هرگز اصلاح نکرده به میدان جنگ نمی رفت ؟

آیا میدانستید که فیلها از بوی عسل بدشان می آید. حتی بوی عسل فیل ها را فراری می دهد ؟

آیا میدانستید که خانومها بیشتر از آقایون مبتلا به بیماری دیابت میشوند ؟

آیا میدانستید که دلفین ها هر ۳ سال، فقط ۱ بچه بدنیا میاورند و عمر متوسط آنها ۴۰ سال میباشد ؟

آیا میدانستید که نوشیدن قهوه در طولانی مدت در فشار خون خانم‌ها تعادل ایجاد می‌كند ؟

آیا میدانستید که مروارید درون سركه ذوب میگردد ؟

آیا میدانستید که ۲۰۰ میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها است ؟

آیا میدانستید که یک قطره اب دارای ۱۰۰ میلیارد اتم است ؟

آیا میدانستید که ۸۰ ٪ موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند ؟

آیا میدانستید که گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد ؟

آیا میدانستید که یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد ؟

آیا میدانستید که ماموت‌ها كه 10 هزار سال پیش منقرض شدند تا 6 سالگی شیر مادرشان را می‌خوردند ؟

آیا میدانستید که حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است ؟

آیا میدانستید که لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد ؟

آیا میدانستید که فیل تنها حیوانی است که می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد ؟

آیا میدانستید که یک فرد معمولی در طول عمر خود حدود ۲۰ کیلو گرم گرد و خاک و آشغال تنفس کرده است ؟

آیا میدانستید که نرخ تولد نوزادان در ایران و جهان برابر است با 106 نوزاد پسر در ازای هر 100 نوزاد دختر و تا رده سنی 40 سال نسبت ها به همین گونه اند ؟

آیا میدانستید که مردان بهتر از زنان می توانند نوشته های ریز را بخوانند ولی شنوایی خانم ها بهتر از آقایان است ؟

آیا میدانستید که قلب یک زن تندتر از قلب یک مرد می تپد ؟

آیا میدانستید که جوانان هندی شادترین و جوانان ژاپنی افسرده‌ترین‌های جهانند ؟

آیا میدانستید که اگر تخم مرغ را در آبی که محلول شکر در آن وجود دارد قرار دهیم،تخم مرغ در آب شناور میشود؟

آیا میدانستید که چتر نجات قبل از هواپیما اختراع شده است ؟

آیا میدانستید که تعداد فیلم های تولید شده در سینمای هند از فیلم های تولیدی در هالیوود بیشتر است ؟

آیا میدانستید که اولین تلفن همراه در سال 1924 اختراع شد ؟

آیا میدانستید که مصریان باستان روی بالش هایی که از سنگ درست شده بود می خوابیدند ؟

آیا میدانستید که خورشید ۳۳۰،۰۰۰ مرتبه از زمین بزرگتر است ؟

آیا میدانستید که یک فرد معمولی بطور متوسط روزی ۲۳،۰۰۰ مرتبه تنفس می کند ؟

آیا میدانستید که وقتی به خورشید نگاه می‌كنید صحنه 8 دقیقه قبل از آن را مشاهده می‌كنید ؟

آیا میدانستید که زمین در آغاز پیدایش خود 2000 بار بزرگ‌تر از حجم كنونی خود را داشته است ؟

آیا میدانستید که اولین شبکه ی تلویزیونی جهان (شبکه انگلستان bbc )در سال ۱۹۲۹ پخش برنامه های آزمایشی را آغاز کرد و در سال ۱۹۳۹ برای اولین بار در جهان این برنامه ها منظم و دایمی شد ؟

آیا میدانستید که ۶۰٪ از ماهواره های جهان نظامی و ۴۰٪ بقیه غیر نظامی است ؟

آیا میدانستید که مساحت سوراخ اوزون 34 میلیون كیلومتر مربع یا به اندازه آمریكای شمالی است ؟

آیا میدانستید که سالانه 3,1 میلیون مترمكعب چوب صرف چوب‌های غذاخوری در چین می‌شود ؟

آیا میدانستید که خورشید كوچك‌ترین ستاره دنیا است ؟

آیا میدانستید که مردم فیلیپین به بیش از 1000 لهجه سخن می‌گویند ؟

آیا میدانستید که عمر مفید انسان‌ها با توجه به اعدادی که در كف دستشان نوشته شده است قابل برآورد است ؟ نگاه كنید : 63 = 18 - 81

آیا میدانستید که از بین کلمات و واژه های شناخته شده در سراسر دنیا رتبه اول را کلمه "Okey" دارد و رتبه دوم ار آن "Cocacola" (کوکا کولا) است ؟

آیا میدانستید که تفنگ در فضا هم میتواند شلیک کند ؟ ممکن است جواب شما به این سوال منفی باشد با این استدلال که انفجاری که باعث شلیک گلوله تفنگ میشود نیاز به اکسیژن جهت احتراق دارد ، ولی در عمل اینگونه نیست. بدینصورت که با کشیدن ماشه ، سوزن تفنگ رها شده ، به فشنگ برخورد میکند و ایجاد جرقه میکند. فشنگ حاوی خرج (ماده انفجاری) است که خود حاوی ماده ایست بنام نیترات پتاسیم که در ساختار آن اکسیژن وجود دارد و بدلیل جرقه مشتعل شده و اکسیژن لازم را برای ادامه فرایند سوختن آزاد میکند و در نهایت انفجار خرج باعث تولید گاز و پرتاب شدن گلوله از لوله تفنگ میشود

+ نوشته شده در  26 Sep 2009ساعت 3:57  توسط همیار خیر  | 

اموخته ام


آموخته ام ...... بهترين كلاس درس دنيا كلاسي است كه زير پاي پير ترين فرد دنياست

آ‌موخته ام ...... وقتي كه عاشق هستيد عشق شما در ظاهر نيز نمايان مي شود

آموخته ام ...... تنها كسي كه مرا در زندگي شاد مي كند كسي است كه به من مي گويد : تومرا . شاد كردي

آموخته ام ...... كه هرگز نبايد به هديه اي از طرف كودكي ( نه ) گفت

آموخته ام ...... كه هميشه براي كسي كه به هيچ عنوان قادر به كمك كردنش نيستم دعا كنم

آموخته ام ...... كه مهم نيست كه زندگي تا چه حد از شما جدي بودن را انتظار دارد همه ما احتياج به دوستي داريم كه لحظه اي با وي به دور از جدي بودن باشيم

آموخته ام ...... كه زندگي مثل يك دستمال لوله اي است هر چه به انتهايش نزديكتر مي شويم سريعتر حركت مي كند

آموخته ام ...... كه پول شخصيت نمي خرد

آموخته ام ...... كه تنها اتفاقات كوچك روزانه است كه زندگي را تماشايي مي
كند

آموخته ام ...... كه چشم پوشي از حقايق آنها را تغيير نمي دهد

آموخته ام ...... كه اين عشق است كه زخمها را شفا مي دهد نه زمان

آموخته ام ...... كه وقتي با كسي روبرو مي شويم انتظار لبخندي از سوي ما را دارد

آموخته ام ...... كه هيچ كس در نظر ما كامل نيست تا زماني كه عاشق بشويم

آموخته ام ...... كه زندگي دشوار است اما من از او سخت ترم

آموخته ام ...... كه فرصتها هيچگاه از بين نمي روند ،‌ بلكه شخص ديگري فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد

آموخته ام ...... كه لبخند ارزانترين راهي است كه مي شود با آن نگاه را وسعت داد

آموخته ام ...... كه همه مي خواهند روي قله كوه زندگي كنند ، اما تمام شادي ها و پيشرفتها وقتي رخ مي دهد كه در حال بالا رفتن از كوه هستند

آموخته ام ...... بهترين موقعيت براي نصيحت در دو زمان است : وقتي كه از شما خواسته مي شود ،‌ و زماني كه درس زندگي دادن فرا مي رسد

نویسنده: اندی رونی ؛ مردی که با کلمات اندک حرفهای بسياری می زند

باتشكر ازآقاي صفدريان

+ نوشته شده در  26 Sep 2009ساعت 3:54  توسط همیار خیر  | 

دروغ

در دين اسلام  بسيار تاکيد شده که دروغ  کليد ساير گناهاست

و علم روانشناسي هم متوجه اين موضوع شده که شخص


بنسبت دروغگو بودنش


دچار   دوگانگي و چند گانگي شخصيت ميشه

اما در کشور ما  دروغ يک هنجار تلقي ميشه

چرا؟

و بکرات ديده شده که  اگر شخصي واضح و صريح و روشن حرف بزنه

چه بسا که مورد تمسخر قرار مي گيره!

و ساده لوح انگاشته ميشه

اما براي  کساني که بيماري دروغ گويي مبتلا هستن

و به  چند شخصيتي بودن خودشون اطمينان دارن

 و از اينکه دائما در تضاد و تناقض دورني  به سر مي برن

در عذابند يک سري  راهکار هايي برشمرده شده


   که بحتم  ارتباط با خدا يکي از بهترين درمان هاست

همون طور که خداوند يکتا و يگانه است

اگر فرد دروغ گو که خيلي پشيونه از دروغگويي هاش و از چند گانگي

مي خواد نجات پيدا کنه

وقتي بخدا پناه مي بره  با تمامي وجودش  با تمامي

احساساتش  و با همه ي عشق دروني اش  مي خواد

که ادم سالمي بشه و دست از شيطنت برداره و خلاصه حسابي  سرش بسنگ خورده

و راست و راستي اومده که  با خودش و تمام محيط اطرافش

حتي با دروغگو هاي  دور و ورش

صادقانه رفتار کنه  اونوقته که   در اثر نيايش با خدا اين

يگانگي را از خدا  دريافت مي کنه

به اين معنا که در خودش به وحدت مي رسه


خدايا همگي ما رو بمعناي واقعي  به يگانگي برسون

و از شک ها و ترديد ها  که زاييده شيطان است و باعث نگراني و

انجام و ارتکاب گناه ميشه

دور بفرما آمين يا رب العالمين

+ نوشته شده در  26 Sep 2009ساعت 3:25  توسط همیار خیر  | 

نماز و شيطان

 مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند. لباس پوشید و راهی خانه خدا شد.در راه به مسجد، مرد زمین خورد و لباس‌هایش کثیف شد. او بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت.مرد لباس‌هایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در راه به مسجد و در همان نقطه مجدداً زمین خورد! او دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. یک بار دیگر لباس‌هایش را عوض کرد و راهی خانه خدا شد.در راه به مسجد، با مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را پرسید.مرد پاسخ داد: من دیدم شما در راه به مسجد دو بار به زمین افتادید.از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم.

مرد اول از او بطور فراوان تشکر می کند و هر دو راهشان را به طرف مسجد ادامه می دهند. همین که به مسجد رسیدند، مرد اول از مرد چراغ بدست در خواست می کند تا به مسجد وارد شود و با او نماز بخواند.مرد دوم از رفتن به داخل مسجد خودداری می کند.مرد اول درخواستش را دوبار دیگر تکرار می کند و مجدداً همان جواب را می شنود.مرد اول سوال می کند که چرا او نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند.

مرد دوم پاسخ داد:من شیطان هستم.مرد اول با شنیدن این جواب جا خورد.شیطان در ادامه توضیح می دهد:من شما را در راه به مسجددیدم واین من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم. 

وقتی شما به خانه رفتید، خودتان را تمیز کردید و به راهمان به مسجد برگشتید، خدا همه گناهان شما را بخشید. من برای بار دوم باعث زمین خوردن شما شدم و حتی آن هم شما را تشویق به ماندن در خانه نکرد، بلکه بیشتر به راه مسجد برگشتید.

به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد خانواده‌ات را بخشید. من ترسیدم که اگر یک بار دیگر باعث زمین خوردن شما بشوم، آنگاه خدا گناهان افراد دهکده‌تان را خواهد بخشید.بنابراین، من سالم رسیدن شما را به خانه خدا (مسجد) مطمئن ساختم.

کار خیری را که قصد دارید انجام دهید به تعویق نیاندازید. زیرا هرگز نمی دانید چقدر اجر و پاداش ممکن است ازمواجه با سختی‌های در حین تلاش به انجام کار خیر دریافت کنید. پارسائی شما می تواند خانواده و قومتان را بطور کلی نجات بخشد.

این کار را انجام دهید و پیروزی خدا را ببینید.

 

 

 

+ نوشته شده در  24 Sep 2009ساعت 21:6  توسط همیار خیر  | 

سخني از دكتر شريعتياي‌ خداوند!
به‌ علماي‌ ما مسووليت
و به‌ عوام‌ ما علم‌ و به دينداران ما دين
و به‌ مومنان‌ ما روشنايي‌ و به‌ روشنفکران‌ ما ايمان‌
و به‌ متعصبين‌ ما فهم‌ و به‌ فهميدگان‌ ما تعصب
و به‌ زنان‌ ما شعور و به‌ مردان‌ ما شرف‌
و به‌ پيران‌ ما آگاهي‌ و به‌ جوانان‌ ما اصالت
‌و به‌ اساتيد ما عقيده‌ و به‌ دانشجويان‌ ما نيز عقيده
و به‌ خفتگان‌ ما بيداري‌ و به‌ بيداران‌ ما اراده
و به نشستگان ما قيام‌ و به‌ خاموشان‌ ما فرياد
و به‌ نويسندگان‌ ما تعهد و به‌ هنرمندان‌ ما درد و به‌ شاعران‌ ما شعور
و به‌ محققان‌ ما هدف‌ و به مبلغان ما حقيقت
و به‌ حسودان‌ ما شفا و به‌ خودبينان‌ ما انصاف‌
و به‌ فحاشان‌ ما ادب‌
و به‌ فرقه‌هاي‌ ما وحدت‌
و به مردم ما خود آگاهي
و به‌ همه‌ ملت‌ ما همت‌ تصميم‌ و استعداد فداکاري‌ و شايستگي‌ نجات‌ و عزت‌ ببخشا.
خدايا: خودخواهي را چندان در من بکُش ، يا چندان برکش
تا خودخواهي ديگران را احساس نکنم و از آن در رنج نباشم.
خدايا: به مذهبي ها بفهمان که:

آدم از خاک است.

بگو که:

يک پديده مادي نيز به همان اندازه خدا را معني مي کند که يک پديده غيبي،
در دنيا همان اندازه خدا وجود دارد که در آخرت.
و مذهب اگر پيش از مرگ به کار نيايد ، پس از مرگ به هيچ کار نخواهد آمد.

«دکتر علي شريعتي»

+ نوشته شده در  24 Sep 2009ساعت 20:58  توسط همیار خیر  | 

اگرمداد باشیپسرک از پدربزرگش پرسید:

پدربزرگ راجع به چی مینویسی؟

پدربزرگ پاسخ داد راجع  به تو پسرم اما مهم تر آر آنچه مینویسم٬مدادی است که با آن مینویسم:

میخواهم وقتی بزرگ شدی تو هم مثل این مداد باشی.

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید .گفت این هم مثل بقیه مداد هایی است که دیده ام. پدربزرگ گفت:بستگی دارد چطور به آن نگاه کنی. دراین مواد۵صفت هست که اگر به دستشان بیاوری برای تمام عمرت به آرامش میرسی.

صفت اول: میتوانی کارهای بزرگ انجام دهی اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت میکند. اسم این دست خداست . او همیشه باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد

صفت دوم:باید گاهی از آنچه که مینویسی دست بکشی و از مدادتراش استفاده کنی٬این کار هرچند باعث میشود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار نوکش تیزتر میشود و اثری که از خودش به جا میگذارد ظریف تر و باریک تر تر است. پس باید رنج هایی را تحمل کنی چرا که این رنج ها باعث میشود انسان کاملی شوی.

صفت سوم:مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم. تصحیح یک کارخطا نه تنها کار بدی نیست بلکه برای اینکه خودت را در مسیر صحیح نگه داری لازم و ضروری هم هست.

صفت چهارم:چوپ یا شکل خارجی مواد مهم نیست . زغال داخل آن اهمیت دارد . پس همیشه مراقب درونت باش که چه خبر است.

صفت پنجم:یه مداد همیشه اثری از خود به جا میگذارد.پس هرکاری در زندگی ات میکنی  ردی  از تو به جا میگذارد. سعی کن نسبت به هرکاری که انجام میدهی هوشیار باشی و بدانی چه میکنی.

 

+ نوشته شده در  24 Sep 2009ساعت 20:55  توسط همیار خیر  | 

نکات ناب ازوبلاگ حکیمانه

 

عظمت باید در نگاه تان باشد ، نه در چیزی که به آن می نگرید.

از آجر هایی که به سمت تان پرتاپ می شود، دیواری مستحکم بسازید.

اشخاصی که هرگز وقت ندارند، آن هایی هستند ،که کمتر کار می کنند.

ای کاش آدم ها می دانستند در انتظار چه هستند،


انسان می تواند در انتظار همه چیز باشد، از هیچ تا لایتناهی، آری انسان حتی می تواند در انتظار هیچ باشد، هیچ هیچ .

سعی نکن چیزی که نیستی باشی! از توانمندی هایت لذت ببر.

به جایی که زمین خورده ای نگاه مکن، به جایی نگاه کن که پایت سُر خورده است.

به همان اندازه یاد می گیرید که از یاد گرفتن خود لذت برده باشید.

پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود.

کارهای سخت مجموعه ای از کارهای آسان هستند ،که به موقع انجام نشده اند.

مثل خردمندان فکر کنید  .اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید.

آینده به روی افراد و سازمان هایی بسته خواهد بود ،که یارای گریز از جاذبه گذشته را ندارند. (مایکل پورتر )

با هم بودن، «آغاز» ، با هم ماندن، «پیشرفت» و با هم کار کردن، «موفقیت» است.

( هنری فورد)

زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد، ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود.

+ نوشته شده در  24 Sep 2009ساعت 2:38  توسط همیار خیر  | 

ترک تحصیل

همزمان با بازگشایی مدارس در ایران اعلام شد که بر اساس آمار سرشماری سال ۸۵ حدود چهار میلیون کودک در این کشور به دلایل متعدد از تحصیل بازمانده اند.

با وجود آنکه ۳۰ درصد جمعیت ایران را کودکان تشکیل می دهند به اعتقاد کارشناسان، امکانات در حوزه تحصیل برای کودکان ایرانی کم است. در عین حال گفته می شود که آمار دقیقی از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل وجود ندارد.

شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش، با تائید این موضوع که آمار رسمی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد می گوید "مراجع مستقل و غیر آموزش و پرورشی امکان این که در این مورد آماری تهیه کنند را ندارند. این کودکان گروههای مختلفی را شامل می شوند از جمله کودکانی که اصولا به مدرسه نمی روند و آنهایی که ضمن تحصیل ترک تحصیل می کنند. پوشش کودکان شش ساله ما هم ۱۰۰ درصد نیست و طبق آمار رسمی ۹۵ درصد است."

گروه دیگری از دست اندکاران امر نیز معتقدند آمارهای رسمی که منتشر می شود نمی تواند تمام کودکان بازمانده از تحصیل را شامل شود و اعلام چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل را شامل کودکان کار نمی دانند.

سعید مدنی کارشناس مسائل اجتماعی نیز این آمار را شامل حداقل کودکان بازمانده از تحصیل می داند و می گوید "یکی از دلایل اصلی بازماندن از تحصیل، ورود زودتر به بازار کار است. اغلب این جمعیت شامل کودکانی می شود که به سنی رسیده اند که می توانند بخشی از مخارج خانواده را تامین کنند. بخشی از این گروه هم مربوط به کودکانی است که به دلیل ضعف هایی که داشتند نتوانستند درنظام آموزشی عمومی تحصیل را ادامه دهند . "

به گفته کارشناسان مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در وضعیت تحصیلی این کودکان نقش اساسی ایفا می کند.

آقای عبداللهی در این خصوص توضیح می دهد "در مناطف دو زبانه مثل کردستان و آذربایجان بیشترین افت تحصیلی و ترک تحصیل در دوره ابتدایی است به دلیل اینکه کودکان فرصت حضور در دوره آمادگی پیش از دبستان را ندارند. و مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی نیز برای آنها دشوار است."

آقای عبداللهی افزود "همچنین دخترانی که باید برای تحصیل از روستا مهاجرت کنند و خانواده به آنها اجازه انتقال نمی دانند نیز باید در این گروه قرار داد. تعدادی از کودکان نیز در دروه راهنمایی به دلیل فقر ترک تحصیل می کنند شاید از هر ۱۰۰ دانش آموز ۲۰ تا ۳۰ درصد به دوره متوسطه نمی رسند."


در حالی که مسائل مختلف در عدم تحصیل کودکان موثر است اما صاحبنظران می گویند نقش دولت ها و مدیریت این مشکلات در کاهش آمار کودکان بازمانده از تحصیل نقش اساسی دارد. براساس قانون، تحصیل دانش آموزان تا پایان دوره راهنمایی اجباری است. در صورتی که اولیا کودک مانع تحصیل شوند، طبق قانون جریمه نقدی می شوند. اما برخی از اهالی فن نیز معتقدند نهادهای مختلف دولتی که مسئولیت این امر را به عهده دارند از توانایی و قاطعیت لازم برخوردار نیستند.

به اعتقاد کارشناسان فرهنگ سازی و تامین خانواده های کم درآمد می تواند به کاهش کودکان بازمانده از تحصیل کمک کند. اما در عین حال دولت باید به دنبال راهی برای کنترل و یا رسیدگی به وضعیت کودکان باشد که هم اکنون از تحصیل بازمانده اند.

کاهش ده درصدی تعداد دانش آموزان ایرانی

یک میلیون و 200 هزار دانش آموز کلاس اولی امروز سه شنبه 31 شهریور به مدرسه رفتند و قرار است فردا 13 میلیون و 500 هزار دانش آموز ایران سر کلاس های درس حاضر شوند.

بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، تعداد دانش آموزان مدارس امسال نسبت به سال گذشته ده درصد کاهش یافته است

تعداد دانش آموزان در سال گذشته 14 میلیون و 500 هزار نفر بود که بنابر آمار جدید یک میلیون نفر کاهش یافته است.

بنابر آمار جدید، در سال جاری 5 میلیون و 700 هزار نفر در مدارس ابتدایی، سه میلیون و 300 هزار نفر در مدارس راهنمایی و سه میلیون و 900 هزار نفر در مدارس متوسط به تحصیل مشغول خواهند شد.

مقایسه این آمار با تعداد دانش آموزان سال گذشته نشان می دهد که تغییری در تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی حاصل نشده اما تعداد دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان کاهش یافته است.

میانگین کاهش هر مقطع تحصیلی در دوره های راهنمایی و دبیرستان حدود یکصد هزار نفر است.

دلایل این کاهش روشن نیست ولی برخی کارشناسان بر این باورند که برخی از دانش آموزان بعد از گذراندن دوره های ابتدایی ترک تحصیل کرده اند.

اگر این اتفاق در آموزش و پرورش ایران افتاده باشد حدود یک میلیون دانش آموز در یک سال اخیر تحصیل و مدرسه را رها کرده اند.

بنابر گزارشها، از مجموع دانش آموزان ایرانی، ده میلیون نفر در شهرها و تنها 3 میلیون و 500 هزار آنها در روستاها زندگی می کنند.

آموزش و پرورش ایران به لحاظ نیروی انسانی بزرگترین وزارتخانه ایران است و یک میلیون و 100 هزار نفر کارمند و معلم دارد. تامین هزینه های مدارس و حقوق کارمندان این وزارتخانه از مشکلات سالهای اخیر دولت است.

سال گذشته وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه هنگفتی روبه رو شد و دولت ناچار با اجازه مجلس بخشی از بودجه عمرانی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داد تا هزینه های خود را تامین کند.

عمده مدارس ایران دولتی است و مدارس غیر دولتی سهم کمی در سیستم آموزشی بر عهده دارند.

از مجموع دانش آموزان ایرانی، یک میلیون و 150 هزار نفرشان در مدارس غیر انتقاعی درس می خوانند.

این وزارتخانه بعد از رشد سریع جمعیت در سالهای 1360 به شدت زیر فشار قرار گرفت و بعد از آن مدارس دو شیفته و شیفته راه افتاد اما بعد از چند سال از رشد جمعیت کاسته شد.

در آن سالها حتی جمعیت دانش آموزی به بیشتر از 18 میلیون رسید اما در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی جمعیت دانش آموزان به دلیل کنترل رشد جمعیت رو به کاهش گذاشت.

در چند سال گذشته میانگین دانش آموزان ایرانی بیشتر از 14 میلیون نفر بوده و این اولین باری است که تعداد آنها تا این حد کاهش پیدا کرده است.
+ نوشته شده در  24 Sep 2009ساعت 2:28  توسط همیار خیر  | 

سرخس و بامبو

روزی تصميم گرفتم كه ديگر همه چيز را رها كنم. شغلم ‏را، دوستانم را، زندگي ام را!

به جنگلی رفتم تا برای آخرين بار با خدا ‏صحبت كنم. به خدا گفتم: آيا می‏ توانی دليلی برای ادامه زندگی برايم بياوری؟

و جواب ‏او مرا شگفت زده كرد.

او گفت : آيا درخت سرخس و بامبو را می بينی؟

پاسخ دادم : بلی.

فرمود: ‏هنگامی كه درخت بامبو و سرخس راآفريدم، به خوبی ازآنها مراقبت نمودم. به آنها نور ‏و غذای كافی دادم. دير زمانی نپاييد كه سرخس سر از خاك برآورد و تمام زمين را فرا ‏گرفت اما از بامبو خبری نبود. من از او قطع اميد نكردم. در دومين سال سرخسها بيشتر ‏رشد كردند و زيبايی خيره كننده ای به زمين بخشيدند اما همچنان از بامبوها خبری نبود. ‏من بامبوها را رها نكردم… در سالهای سوم و چهارم نيز بامبوها رشد نكردند. اما من ‏باز از آنها قطع اميد نكردم. در سال پنجم جوانه كوچكی از بامبو نمايان شد. در ‏مقايسه با سرخس كوچك و كوتاه بود اما با گذشت 6 ماه ارتفاع آن به بيش از 100 فوت ‏رسيد. 5 سال طول كشيده بود تا ريشه ‏های بامبو به اندازه كافی قوی شوند. ريشه هايی ‏كه بامبو را قوی می‏ ساختند و آنچه را برای زندگی به آن نياز داشت را فراهم می ‏كرد.

‏خداوند در ادامه فرمود: آيا می‏ دانی در تمامی اين سالها كه تو درگير مبارزه با ‏سختيها و مشكلات بودی در حقيقت ريشه هايت را مستحكم می ‏ساختی. من در تمامی اين مدت ‏تو را رها نكردم همانگونه كه بامبوها را رها نكردم.

‏هرگز خودت را با ديگران ‏مقايسه نكن. بامبو و سرخس دو گياه متفاوتند اما هر دو به زيبايی جنگل كمك می كنن. ‏زمان تو نيز فرا خواهد رسيد تو نيز رشد می ‏ كنی و قد می كشی!

‏از او پرسيدم : من ‏چقدر قد مي‏ كشم.

‏در پاسخ از من پرسيد: بامبو چقدر رشد می كند؟

جواب دادم: هر ‏چقدر كه بتواند.

‏گفت: تو نيز بايد رشد كنی و قد بكشی، هر اندازه كه ‏بتوانی

_________________
ديگران را ببخش، نه به اين علت كه آنها لياقت بخشش تو را دارند، بلکه به اين علت كه تو لياقت آن را داری كه آرامش داشته باشی...
+ نوشته شده در  23 Sep 2009ساعت 21:39  توسط همیار خیر  | 

راز ثروتمند شدن يك زن

یک روز خانم مسنی با یک کیف پر از پول به یکی از شعب بزرگترین بانک کانادا مراجعه نمود و حسابی با موجودی 1 میلیون دلار افتتاح کرد . سپس به رئیس شعبه گفت به دلایلی مایل است شخصاً مدیر عامل آن بانک را ملاقات کند و طبیعتاً به خاطر مبلغ هنگفتی که سپرده گذاری کرده بود ، تقاضای او مورد پذیرش قرار گرفت . قرار ملاقاتی با مدیر عامل بانک برای آن خانم ترتیب داده شد.

پیرزن در روز تعیین شده به ساختمان مرکزی بانک رفت و به دفتر مدیر عامل راهنمائی شد . مدیر عامل به گرمی به او خوشامد گفت و دیری نگذشت که آن دو سرگرم گپ زدن پیرامون موضوعات متنوعی شدند . تا آنکه صحبت به حساب بانکی پیرزن رسید و مدیر عامل با کنجکاوی پرسید راستی این پول زیاد داستانش چیست آیا به تازگی به شما ارث رسیده است .

زن در پاسخ گفت خیر ، این پول را با پرداختن به سرگرمی مورد علاقه ام که همانا شرط بندی است ، پس انداز کرده ام . پیرزن ادامه داد و از آنجائی که این کار برای من به عادت بدل شده است ، مایلم از این فرصت استفاده کنم و شرط ببندم که شما شکم دارید !

مرد مدیر عامل که اندامی لاغر و نحیف داشت با شنیدن آن پیشنهاد بی اختیار به خنده افتاد و مشتاقانه پرسید مثلاً سر چه مقدار پول . زن پاسخ داد 20 هزار دلار و اگر موافق هستید ، من فردا ساعت 10 صبح با وکیلم در دفتر شما حاضر خواهم شد تا در حضور او شرط بندی مان را رسمی کنیم و سپس ببینیم چه کسی برنده است . مرد مدیر عامل پذیرفت و از منشی خود خواست تا برای فردا ساعت 10 صبح برنامه ای برایش نگذارد .

روز بعد درست سر ساعت 10 صبح آن خانم به همراه مردی که ظاهراً وکیلش بود در محل دفتر مدیر عامل حضور یافت .
پیرزن بسیار محترمانه از مرد مدیر عامل خواست کرد که در صورت امکان پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن به در آورد .
مرد مدیر عامل که مشتاق بود ببیند سرانجام آن جریان به کجا ختم می شود ، با لبخندی که بر لب داشت به درخواست پیرزن عمل کرد .
وکیل پیرزن با دیدن آن صحنه عصبانی و آشفته حال شد . مرد مدیر عامل که پریشانی او را دید ، با تعجب از پیر زن علت را جویا شد .
پیرزن پاسخ داد من با این مرد سر 100 هزار دلار شرط بسته بودم که کاری خواهم کرد تا مدیر عامل بزرگترین بانک کانادا در پیش چشمان ما پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن بیرون کند !

_________________
ديگران را ببخش، نه به اين علت كه آنها لياقت بخشش تو را دارند، بلکه به اين علت كه تو لياقت آن را داری كه آرامش داشته باشی...

+ نوشته شده در  23 Sep 2009ساعت 21:24  توسط همیار خیر  | 

درسی از ابومسلم خراسانی


شاگرد معمار، جوانی بسیار باهوش اما عجول بود گاهی تا گوشی برای شنیدن می یافت شروع می کرد تعریف نمودن از توانایی های خویش در معماری و در نهایت می نالید از این که کسی قدر او را نمی داند و حقوقش پایین است.

روزی برای سلمانی به راه افتاد دید سلمانی مشغول است و کسی را موی کوتاه می کند . فرصت را مناسب شمرده و باز از هنر خویش بگفت و اینکه کسی قدر او را نمی داند و او هنوز نتوانسته خانه خوبی برای خویش دست و پا کند. به اینجای کار که رسید کار سلمانی هم تمام شد .

مردی که مویش کوتاه شده بود رو به جوان کرده و گفت آیا چون هنر داری دیگران باید برایت اسباب آسایش بگسترند ؟!

جوان گفت: آری

مرد تنومند دستی به موهای سفیدش کشید و گفت: اگر هنر تو نقش زیبای کاشانه ایی شود پولی گیری در غیر اینصورت با گدای کوچه و بازار فرقی نداری .

چون از او دور شد جوانک از استاد سلمانی پرسید او که بود که اینچنین گستاخانه با من سخن گفت؟

استاد خندید و گفت سالار ایرانیان، ابومسلم خراسانی. جوان لرزید و گفت: آری حق با او بود من بیش از حد پر توقع هستم.

اندیشمند یگانه کشورمان ارد بزرگ می گوید : “آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود .”

ابومسلم خراسانی با این حرف به آن جوان آموخت هنر بدون کار هیچ ارزشی ندارد و هنرمند بیکار و بی ثمر هم با گدا فرقی ندارد.
[/size]

_________________
یک شبی مجنون نمازش را شکست.....بی وضو در کوچه لیلا نشست
عشق آن شب مست مستش کرده بود.....فارق از جام الستش کرده بود
گفت یا رب از چه خوارم کرده ای.....بر حریم عشق دارم کرده ای
جام لیلا را به دستم داده ای.....وندر این بازی شکستم داده ای
مرد این بازیچه دیگر نیستم.....این تو و لیلای تو من نیستم

+ نوشته شده در  23 Sep 2009ساعت 21:23  توسط همیار خیر  | 

چهره زشت نفرت

معلم یک کودکستان به بچه های کلاس گفت که میخواهد با آنها بازی کند . او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان میآید ، سیب زمینی بریزند و با خود به کودکستان بیاورند.

فردا بچه ها با کیسه های پلاستیکی به کودکستان آمدند .

در کیسهء بعضی ها 2 بعضی ها 3 ، و بعضی ها 5 سیب زمینی بود.
معلم به بچه ها گفت : تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پلاستیکی را با خود ببرند .

روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی های گندیده . به علاوه ، آن هایی که سیب زمینی بیشتری داشتند از حمل آن بار سنگین خسته شده بودند .

پس از گذشت یک هفته بازی بالاخره تمام شد و بچه ها راحت شدند.
معلم از بچه ها پرسید : از اینکه یک هفته سیب زمینی ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید ؟
بچه ها از اینکه مجبور بودند ، سیب زمینی های بد بو و سنگین را همه جا با خود حمل کنند شکایت داشتند.
آنگاه معلم منظور اصلی خود را از این بازی ، این چنین توضیح داد :
این درست شبیه وضعیتی است که شما کینه آدم هایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا با خود می برید . بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد می کند و شما آن را همه جا همراه خود حمل می کنید . حالا که شما بوی بد سیب زمینی ها را فقط برای یک هفته نتوانستید تحمل کنید پس چطور می خواهید بوی بد نفرت را برای تمام عمر در دل خود تحمل کنید ؟

_________________
بگذارید و بگذرید. ببینید و دل مبندید.
چشم بیاندازید و دل مبازید، که دیر یا زود
باید گذاشت و گذشت.

+ نوشته شده در  23 Sep 2009ساعت 21:20  توسط همیار خیر  |